Dezsőnek meg kell halnia!

…a hatalom célja a hatalom maga
mindenkinek mást rejt a 101-es szoba…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VZW3m3ceVxc]

Úgy érztem, mintha a fejem egy faketrecben lenne, és egy patkány próbálná átrágni magát a véresre vert, fogatlanított arcom felé.

Nincs más ötletem. Bizony azt hiszem, ideológiailag nem vagyok elég fejlett. Mi más magyarázata lenne annak, hogy nem tudok kitörő örömmel lelkesedni az új, nemzetünket végérvényesen egységbe forrasztó, a kommunista multat lezáró (sic!) alkotmánynak.

… hiba vagy a mintán, egy selejtes darab,
hiába kértünk, hogy javítsd meg magad…

De kezdjük az elejéről. Mit is jelent ez a szó, hogy alkotmány? Mi az alkotmány célja? Lexikonokat fellapozva a következő meghatározást találtam:

“Az alkotmány szabályozásának tárgya általában az állam szervezete és működése valamint az állam és polgárainak viszonya.”

Ez világos. Nem véletlen, hogy alaptörvénynek szokták hívni. Referenciaként érdemes elolvasni az Egyesült Államok alkotmányát. Miért? Mert egy olyan ország alkotmánya, ahol a nép valódi forradalmi hevületben, egy királyi elnyomás alól felszabadulva fogalmazta meg. Mert az Egyesült Államok területén soha nem volt diktatúra – nem érdemes Busht említeni, amikor elvesztette a republikánus párt a választást, nem gyújtották fel Washington D.C.-t, nem diszkreditálták a rendőrséget.

De tegyünk fel egy kérdést itt az elején: ha esetleg olyan ember olvasna engem, aki szerint igenis szükség van erre az új alkotmányra.

Fel tudod sorolni azokat a pontokat a jelenleg érvényben lévő (egészében 1949-ben elfogadott, és azóta 21-szer módosított) alkotmányban, amik aggályokat vetnek fel, és egy szocialista (kommunista) berendezkedésű állam létét sejtetik?

A válasz: Nem!

Aki azt mondja, új alkotmány kell, az nagy valószínűséggel bele sem olvasott a jelenlegibe, azt sem tudja, hogy eszik-e, vagy isszák, de ami a legrosszabb, a leghalványabb fogalma sincsen arról, mi is egy alaptörvény szerepe.

Két-féle alkotmányt különböztetünk meg. Az oktrojált alkotmányozást, és a demokratikus alkotmányozást.

Oktrojált alkotmányozás

… a hatalom papjai kilúgoznak,
és új tudatot töltenek beléd…

Az alkotmányozást főleg a központi hatalom végzi. Ennek következtében tükrözi központi hatalom érdekét. E felfogás szerint az állam feladata a társadalom vezetése, a társadalmi célok meghatározása, melynek az egyes polgárok érdekeit alárendeli.

Értjük? A hatalom, és az állam működésének érdeke sokkal fontosabb, mint az egyes polgárok érdekeinek védelme. Rákosi örömujjong a sírjában, Kadhafi viszont éppen szopóágra került emiatt. Ha ugyanis a társadalmi cél az, hogy a 3 éves terv teljesüljön, akkor bárkit el lehet vinni fekete limuzinnal a 101-es szobába.

Demokratikus alkotmányozás

A demokratikus alkotmányt többé-kevésbé a nép vívja ki. Ilyenkor az alkotmányt a társadalmi csoportok, különböző térségek és nemzeti közösségek szövetségei hozzák létre. Ennek következtében tükrözi, és egyensúlyt teremt a társadalmi csoportok és az állampolgárok egyéni érdeke között. A polgárok egyéni érdekeit tartja szem előtt, célja ezen érdekek érvényesülését segíteni. Így az alkotmány a lehető legmagasabb szintű társadalmi megegyezést fejezi ki, tehát egy társadalmi szerződésnek nevezhető.

Magának az új alkotmánynak immáron a megszületése körülményi is igencsak aggasztóak. Lássuk pártunk, és kormányunk vezetőjének szavait:

A választások után összehívtuk Önöket erre a nagygyűlésre, hogy megállapítsuk a választás mérlegét, a politikai helyzetet és azokat a tennivalókat, amelyek a magyar demokráciára a választás eredményeiből adódtak.
[…]
A választások a magyar demokrácia jelentős győzelmével végződtek. A […] koaliciós pártok a szavazatoknak több mint hatvan százalékát kapták. Ez a hatvan százalék magában véve teljesen elegendő a következetes demokratikus kormányzás vitelére.
[…]
A legszigorúbb takarékosságot kell behozni az állam és a közületek háztartásában […] a demokrácia erkölcsi tisztaságának helyreállítása érdekében is egy sor rendszabályra van szükség.

Ugye, milyen szép szavai vannak Orbán Viktornak, amikor nemzeti egységről, fényes győzelemről, és a magyar demokrácia fényes győzelméről beszél?

A gond csak az, hogy a fenti idézet nem tőle való, hanem egy MKP (Magyar Kommunista Párt) nevű szervezet nagybudapesti nagygyűlésén hangzott el, 1947 szeptember 6-án, és a szavak egy bizonyos úriember, úgynevezett Rákosi Mátyás szavai.

A magyar nép választott. A szavazók 52%-a, azaz az összes választásra jogosult 26-27%-a úgy döntött, Magyarországnak ilyen vezetőre, és új alkotmányra van szüksége.

De mi is a gond az új alkotmánnyal (illetve pontosabban egyelőre még csak tervezettel)? Pofázok itt össze-vissza, meg siránkozok, hogy jajj, de rossz nekem, meg a nagy, és dicső vezetőt Rákosi elvtárs pajtáshoz merem hasonlítani, hát mit képzelek én magamról, és a kurta anyámat, én mocskos véresszájú liberálbolsevik cigány-zsidó?

Lássuk, de csak sorjában.

Kezdjük ott, hogy az alapvetés kizár mindent, és mindenkit, aki a keresztényi életérzést nem vallja magának, és faszságnak érzi a nacionalizmust.

Magyar vagyok, a Bakonyban születtem, a Zirc, és Dudar között meghúzódó útvonalon szoktam túrázni, a nyelvet felső fokon beszélem. Ez a felesleges trianon-siratás, meg szűzmáriásnagymagyarkodás azonban egyszerűen számomra visszataszító, ellenérzést keltő, mert akitől ezt tapasztalom, az olyan szilaj, és vak gyűlöletet tudhat magának a másképp gondolkodókkal szemben, ami soha sehol a világon máshol nem tudott materializálódni.

Ez a tipikus magyarkodó bőszen gyalázza a galád franciákat, amiért megfosztották az országot az osztrákokkal együtt gyakorolt nagyhatalmi pozíciótól, de nagyvonalúan elfelejtik, hogy ennek okai is voltak – vajon melyik ország volt, amelyik nagyhatalmi voltának teljes tudatában lerohanta Szerbiát? És akkor csodálkozunk a trianoni diktátumon?

G. cikk (4) Az állampolgárság részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg

Értsd: majd később valahol valaki csinál róla egy törvényt, most leszarjuk, ennek nem kell az alkotmány részének lennie.

Hát szerintem meg de!

H. cikk (1) A hivatalos nyelv a magyar

Nem! A hivatalos nyelv az angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. Mint minden Európai Uniós országnak, ahogy azt a nemzetközi szerződések szabályozzák.

Jó, ez csak kötekedés, és ez a pont komolytalan, de ilyen törvényi erőre emelt soviniszta hozzáállás után, amely az egész szövegezésből süt, mégis milyen alapon próbálnánk felszólalni a szlovák nyelvtörvény ellen, aminek egyébként is ha a nemzetieskedő viktoriánus leplet leszedjük róla, a célja nem más, minthogy a szlovák helységnevek, és szlovák állampolgárok a szlovák tankönyvekben szlovák néven szerepeljenek? Ez is aggályos volt az uniónál, akkor egy ilyen nemzetieskedő soviniszta blődlit alkotmányba emelni mégis mi értelme?

Persze, tudom, az unión kívül is van élet. Vityának még mindig az fáj, hogy Medgyesi neve van a szerződésben, nem az övé.

I. cikk (4) (…) A címer és a zászló használatának részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos törvény határozza meg.

Már megint. Lófaszt sem érdekel, hogyan kell a magyar zászlót megjeleníteni, így van. Ez nem tartozik az alkotmányba. Miért tartozna bele?

K. cikk (3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.

Minek kell megemlíteni ezt az alkotmányban a családok védelmét, ha nem fejtjük ki, hogy mire gondolunk? Ez is csak a többi szokványos bullshit, ami egyébként kurvára nem alkotmányba való.

II. cikk (…) a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

Ez egy nagyon nehéz ügy. A magzatnak 12. hétig nincs is működő idegrendszere, ezért is van az, hogy addig szokták engedni az abortuszt. Ez a cikkely azonban veszélyes, hiszen jön valami vadbarom, aztán az AB-hez benyújtja az ő kis beadbványát, az AB meg kénytelen lesz megtiltani az abortuszt. Semmi értelme.

VI. cikk (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.

Szabad kérdeznem, hogy ez milyen összefüggésben van a bevezetőben megemlített, és a nemzethez tartozást kizárólag keresztényi hithez kötő paragrafussal, és azzal, hogy a nem hívő embereket teljes egészében kizárjuk a nemzetből? Jogom van hozzá, csak akkor nem vagyok magyar. Egyértelmű, ennek más értelmezése nincs.

VI. cikk (3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

Már megint… fel se veszem.

VIII. cikk (3) A sajtószabadságra, valamint az elektronikus tömegtájékoztatási és hírközlési piac felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

Média-alkotmány, mi? Ami miatt az EU még most is folyamatosan basztatja Magyarország kormányát, annak ellenére, hogy a független, és kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekvő magyar sajtó nem számol be róla. Hallgatnak, mint szar a fűben.

XII. cikk (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

Ejj de jó, hogy csak 2012 januárjától lesz a törvény hatályban. Mekkora gáz lenne most az emberek magánnyugdíjának elrablása kapcsán…

XIII. cikk (3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet– kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek vagy üldöztetéstől való félelmük megalapozott.

Tehát az ország akkor, és csak akkor ad menedékjogot, ha a világon egyetlen más ország sem. Addig marad a pökhendi “menjél máshová, jó?” Mondjuk ez egy jó paragrafus. Megvéd tőle egy csomó embert, hogy ebbe a szarfészekbe kelljen jönnie. Lassan csak Észak Korea lesz élhetetlenebb hely. Szépen épül a rendszer, az uniós kilépőnket is fogalmazzák már, aztán jön az embargó, és nagymagyarkodásban éhen halhat, aki itt él.

Persze, eddig kötekedtem, de hadd térjek rá a legsúlyosabb, és a demokráciát mélyen veszélyeztető pontokra:

3. cikk (3) A köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha

(b) az Országgyűlés a központi költségvetést március 31-ig nem fogadja el.

Hogy mi van? Először is: melyik évi költségvetést? Általában a költségvetés-tervezet benyújtása a tárgyévet követő időszakra szeptember környékén szokott megtörténni. Vagy a tárgyévi költségvetést kell benyújtani március 31-ig? Mert akkor a szabályozás eléggé megengedő.

De legyünk megengedőek. Tegyük fel, hogy a tárgyévet követő év költségvetését kell elfogadni március 31-ig. Azonban:

43. cikk (3) A központi költségvetés elfogadásához a 36. Cikk (4) és 37. Cikk (2) bekezdésében foglaltak betartása tekintetében a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.

Tehát a KT-nak vétó-joga van, az eddigi elemző, és különvéleményt megfogalmazó státusszal szemben. Kik is lesznek 2015-ben ennek a KT-nek a tagjai?

– Mélyen független Járai Zsigmond, a Nmzeti Bank elnöke, az országnak beláthatatlan károkat okozó orgyilkos, aki a szakma teljes spektrumának tiltakozása ellenére 2002-ben egyik napról a másikra 6.5%-ról 12%-ra emelte a jegybanki alapkamatot.

– Mélyen független Domonkos László, aki az Állami Számvevőszék élére repült a fidesz listáról. Aki demokráciában példátlan 9 éves megbizatását tölti, és az előző kormány alatt elkövetett egyértelmű disznóságait, melyre bizonyítékok százai állnak rendelkezésre, az elszámoltatási biztos nem kívánja kivizsgálni hatáskör hiányában (sic!).

– És egy ember, akit mélyen független Schmitt Pál nevez ki magának. Az az ember, aki a szaros WC papírt is aláírná, ha I. (Nemzetmentő) Viktor tolná az arcába.

Nem érzem jól magam. A legkevésbé sem. Mindeközben fénysebességgel közelít az államcsőd, a miniszterelnök nyíltan hülyézi le a választóit, ők meg ehhez lelkesen tapsolnak.

Nincs hozzáfűzni valóm. Ez a kormány nem az én kormányom. Az idén elfogadott alkotmány nem az én alkotmányom. Ha ezért nem vagyok a nemzet része, akkor nem vagyok magyar, ahogy az ’56-os emigránsok sem voltak azok a maguk idejében.

Élvezze csak a birka nép, ahogy kirabolják. Magam részéről bármelyik szomszédos államban a mögottem álló tudással milliomos lennék, itt a napi megélhetésért küzdök.

Éppen ezért én legkésőbb a határok lezárása előtt néhány nappal elhagyom az országot.

folytatása következik…

Tags: , , , , , , , , , , , , ,